آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, December 13, 2008
بازیگر شوید تا رستگار شوید
زیاد نمی نویسم چون اینترنتم پرسرعت نیست اما درونم این قدر جمله هست که می توانم روزانه 7-8 تا پست منتشر کنم.
.............
دیروز برنامه ی نمایشگاه گردی داشتیم و چه خوب بود کارهای سیامک فیلی زاده در گالری آران (خیابان کریمخان زند- خیابان خردمند شمالی- پلاک 9) آدرس به استناد سایت گالری است وگرنه من یک خیابان دی هم یادم هست. بروید ببینید و روحتان را شاد کنید.
اما نمایشگاه نقاشی هم دیدیم در گالری گلستان که به کسی توصیه اش نمی کنم. به نظرم گالری گلستان در حال سقوط مشهودی است و خانم گلستان هم دارد آن روی شبه بازاری اش را بیشتر به نمایش می گذارد. نکته هم این که خانم گلستان گالری دار مورد بحث می باشد نه ایشان در حیطه های دیگر.
متاسفم که کارهای جناب کیانیان هم نوعی از شارلاتانیزم مدرن بود که اسمش را گذاشته بودند عکاسی و چه و چه و من به اولین چیزی که فکر کردم این بود که خب اگر جای این بازیگر مطرح که کسی هم از او انتظار عکاس بودن نداشته و ایشان الان دارند کار جالبی غیر از حرفه ی خودشان می کنند، یک عکاس یا یک نقاش این آثار را ارائه می داد، منتقدین هنری یک پای بنده ی خدا را شرق می گذاشتند و آن یکی را غرب. به هرحال نکته برای خوشبخت شدن در هر زمینه ای این است که اول بروید ترجیحا بازیگر بشوید یعد نانتان در روغن است و هر کار دیگری کنید همه به به و چه چه می کنند. نمونه ی همین روزها هم نیکی کریمی است که داور جایزه ی ادبی والس شده به ظاهر به پشتوانه ی آن ترجمه های حال به هم زن اش و به واقع به خاطر اسم و رسم و یک موقعی سوپراستار بودنش.
همین است دیگر.

Labels: