آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, December 27, 2008
یلدای دیروقت 2
به پیوست نوشته ی پیش، چون که در آن زمان کسی در ذهنم نبود که دعوت کنم الان این کار را می کنم:

1. جناب آقای ه، دامه برکاته، شوی گرامی، وبلاگر سابق ملقب به رانن، راننده ترن
2. خانم ندا خانم، وبلاگر مخفی
3. مستر توکا نیستانی، کاریکاتوریست غم زده!
4. جناب لاغر خان خفن الدوله
5. خانم لاله خانم منصف السلطنه، وبلاگر خوب نویس، هم دانشگاهی سابق

انشالله رویت شود و بنویسند.


Labels: