آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, September 18, 2008
S.O.S
کسی این جا هست که بداند چطور می شود یک وبلاگ را سوییچ کرد روی یک آی دی دیگر از گوگل؟ من دو تا آی دی گوگل دارم که از یکی اش اصلا استفاده نمی کنم و این وبلاگ روی این آی دی است اما از آی دی دیگرم هرروز استفاده می کنم. حالا می خواهم سوییچ کنم وبلاگ را روی آی دی پرمصرفم.
یکی به دادم برسه