آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, September 11, 2008
نام ها
نکته این است که اگر من اسمی را نمی دانم یعنی آن آدم را نمی شناسم؟ آیا آن هایی که اسم کسی را می دانند بیشتر او را می شناسند؟
چند وقت پیش کتابی از طریق نسرین عزیز به دستم رسید به نام
art and feminism
که کتاب نسبتا جامعی از هنر فمینیسم در دنیا است. دیشب که دوستی نام یک هنرمند زن را برد و من پرسیدم که او کیست، همه مثل مجرمی به من نگاه کردند که باید درجا اعدامش کرد! امروز رفتم و نام او را سرچ کردم و دیدم که من کارهای او را می شناسم. من فقط اسم او را فراموش کرده بودم.
اصلا چه طور به خودشان اجازه دادند که فکر کنند با دانستن یکسری اسم از من باسوادترند؟
لینک کتاب فوق الذکر در آمازون +
هنرمند فوق الذکردر ویکی پدیا +