آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, August 30, 2008
تربیت و فرهنگ سازی و زن- مرد شدن - فمینیسم

روی عکس بالا کلیک کنید و آن را با دقت ببینید.
این ها یک سری اسباب بازی های محصول کشور آلمان هستند که البته در چین ساخته شده اند.
ببینید که نگاه های جنسیتی در این محصولات چیزی مشابه کشور جهان سومی خودمان است. دخترها پشت میز آرایش و در آشپزخانه اند و پسرها مشغول انجام فعالیت فنی.

چند روز پیش با یکی از دوستانم بحث می کردم در باب فمینیسم که آقای ه گفت نگاه من یک سویه شده و همه اش از دیدگاه جنسیتی و فمینیستی با مسایل برخورد می کنم. تا حدی حرفش درست است اما وقتی تفاوت های آشکار به این شکل ، حتی در کشورهای پیشرفته به آدم ها حقنه می شود ( که از کودکی این کار آغاز می شود ) آیا می شود چشم بست به این نوع فرهنگ نادرست؟
وقتی بچه ها ، دختر و پسر با نگاه های جنسیتی، آن هم این قدر فاحش مورد رگبار قرار می گیرند طبیعی است ذهن خام آن ها این نقش های کلیشه ای را می پذیرد و در بزرگسالی هم براساس آن ها عمل می کند.
قلبا معتقدم اگر کودکان دختر و پسر در شرایط کاملا یکسان فرهنگی رشد کنند فاصله ی بین آن ها بسیار ناچیز و نادیدنی خواهد بود و این که "زن زن است و مرد مرد" افسانه ای بیش نخواهد بود. نقش فرهنگ و بمباران های تربیتی و اطلاعاتی هدفمند است که جنسیت را تا این حد آشکار می کند.


پی نوشت.
جهان برابر ساختن هدف واقعی فمینیست هاست. جایی که سهم مردان و زنان در ساختن و بهره بردن از آن مساوی باشد.