آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, June 1, 2008
نقاشی رکنی حائری در مجموعه ی ساعتچی
رکنی حائری در کنار اثرش که تصویری خیالی از یک عروسی زنانه-مردانه ایرانی است و هریک از مجالس در یک لت کشیده شده اند


رکنی حائری زاده اولین نقاش ایرانی است که ساعتچی معروف به "سچی" کارهاش رو برای کلکسیونش خریده. گویا سچی هیچ اثری از ایرانی ها در مجموعه اش نداشته و این نقاش اولین ایرانی است که سچی بهش علاقه نشان داده.
این انتخاب از نظر من انتخاب تقریبا درستی بوده چون رکنی جدا نقاش خوبی است اما این حقیقت وجود دارد که دیگرانی هم هستند که به دلیل نداشتن روابط حرفه ای در عرصه ی تجارت هنر ، همیشه نادیده گرفته می شوند.
به هرحال به رکنی حائری باید تبریکی بزرگ گفت. تبریک.

+ صفحه ی آثار حائری در سایت سچی
+ مقاله ی ایندیپندنت درباره ی خرید اثر حائری به وسیله ی سچی که خب اتفاق مهمی است وبه نظرم می آید که مطلب ماهنامه ی گلستانه درباره ی این اتفاق هم ترجمه ی همین مقاله باشد