آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, May 15, 2008

امروز اومدن سمپاشی فصلی آپارتمان. یه مدیرعاملی داریم این جا شاهکار. کلی وقته این جا کار می کنه ولی خونه اش این جا نیست و هی افاضه ی فضل می کنه. امروز به من گفت باید کابینت ها و کمد دیواری تون رو خالی کنی که توش سم بزنن و با چنان قاطعیتی هم می گفت که من اومدم خونه و نیم ساعته کل کابینت های زمینی آشپزخونه و کمد رو خالی کردم. آقای سمپاش اومد و وقتی بهش گفتم کابینت ها و کمد رو خالی کردم و برو سم بزن ، یه نگاهی کرد به من و گفت اون فقط در صورتی است که سوسک ریز داشته باشین. دارین؟

یعنی فحش بود توی دلم که می دادم به این مدیرعامل خرفت!

حالا کوه لباس ها و ظرف ها رو کی جمع کنه؟؟؟