آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, May 12, 2008

یکی از خوانندگان این جا بهم ای میل زد و این لینک (+) رو واسم فرستاد. پر از عکس های دردناک و ناراحت کننده از دختر بچه هایی است که چند وقت پیش در یکی از شهرهای همین کشور سوخته اند.

آیا شما می تونید کمکی به اون ها کنید؟ بهترین کار پیدا کردن پزشکی است که کاری براشون انجام بده با هزینه ی کم و بعد بیفتیم دنبال جمع کردن پول. اگر کاری از دستتون برمی آد بهم ای میل بزنید.


پی نوشت: آقای شهردار این تصاویر را دیده اید؟