آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, April 8, 2008

خودم در حالت ناچاری!!!

از دیروز عصر تا حالا هی چایی می خورم و هی سیگار می کشم. 3 لقمه نیمرو خورده ام یا درستش اینه که بلعیده ام با یه شکلات امروز. حداقل کم می خورم! حال می کنید خوش بینی رو!
..........................
کسی اینترنت دایال آپ با سرعت معقول نمی شناسه؟ این سپنتا دهن منو صاف کرد.


پی نوشت: این تصویر رو کش نرید. با ذکر منبع یعنی بنده خواستید استفاده اش کنید.