آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, April 2, 2008
دروغ 13 یا دروغ اول آوریل؟

9 نفر یا شایدم 10 نفر فهمیدن که توی پست بالایی چاخان کردم. برای همین کامنتاشونو پابلیش نکردم که قبل از پابلیش کردن این پست این کار رو انجام دادم.

اما وقتی که یه دوست تازه زنگ می زنه با نگرانی بهت چون وبلاگتو خونده ، اون وقته با تمام وجود درک می کنی که دوستی تازگی و کهنگی نداره ، که ته دلت غنج می ره از خوشحالی و یک کم هم خجالت می کشی از خودت. خودش می فهمه که منظورم بهشه چون فقط اون بود که این قدر خالصانه نگرانم شد. از همین جا هزار بار می بوسمت.