آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, March 7, 2008
...
  1. گربه ی نادان رفته و حالا فهمیدیم با نی نی یا نی نی هایی در شکمش برگشته. به اندازه ی سه برابر من و آقای ه غذا می خوره و مثل خرس می خوابه. لطفا تبریک نگید. تصمیمون بر این شد امشب که به خانمی که دامپزشک شماره اش رو داد زنگ بزنیم و اگه او قبولش کرد که هیچ و اگه نه ببریمش یه جایی مثل اکباتان ولش کنیم. جدا بی رحمانه است اما با این وضع همه ی زندگی مونو می خوره بعد هم که بچه هاش دنیا اومدن دیگه وا مصیبتا. راستی اسم این گربه ی نادان "شیش" است. اسم منتخب برادره است من بی تقصیرم.

  1. امروز پس از چند روز که از هوس وحشتناکم به کار کردن در قطع بزرگ گذشته رفتم و دو تا بوم 100 در 100 گرفتم. رنگ مسی به بازار اومده و من از دیدنش به شدت ذوق کردم چون دیگه طلایی رو دوست ندارم.

3. فردا هشتم مارسه. مبارک باشه به همه به خصوص خواهران خسته و زحمت کش گشت ارشاد و همه ی کسانی که در سال جاری دهن زن ها رو به یه نحوی سرویس کردن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!