آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, February 24, 2008
گربه

دو روزه که گربه داریم. برادره گربه شو آورد انداخت تو مجتمع ما ولی گربه هه چند ساعت بعد پشت در داشت میو می کرد. کاملا خانگی شده و بیرون دستشویی نمی کنه. به هرحال شش ماهشه. خواستیم بدیمش به کسی که بخوادش اما هیچ کس پیدا نشده. البته هنوز هم می خوایم! ماده است و خوشبختانه ماده ها با جیش هاشون خونه ات رو مزین نمی کنن. کمی تربیتش کج و کوله است که داریم درستش می کنیم. گل باقالی هم هست. نژاد خاصی نداره. این گربه ها از نوادگان گربه های مصری اند. شناسنامه داره و واکسن هم زده. قرص ضدانگل هم خورده. اگر کسی بخوادش پایه ایم مذاکره کنیم. سر قیمت نه. مهم برام اینه که کسی که نگهش می داره دو روز بعد نندازتش بیرون چون اصلا بلد نیست بیرون خونه از خودش مراقبت کنه و خصوصا ممکنه بره زیر ماشین. اگر هم کسی رو می شناسین گربه بخواد یا تعدادی گربه داشته باشه و بتونه این رو هم نگه داره برام کامنت بذارید یا ای میل بزنید.

فردا عکس گربه رو هم می ذارم.