آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, January 14, 2008
سرد شدن هوا باعث شده من بی حس بشوم برای حتی برداشتن گوشی تلفن. خانه مان به دلیل قدیمی بودن سیستم گرمایشی اش سرد است و هیتر برقی هم کفاف این حد از سرما را نمی دهد. کرسی مان هم از دیشب دیگر روشن نشد. الان دست هایم یخ زده. مثل فیلم های روسی شده ام که طرف نویسنده ی فقیری است که موقع تایپ دستش رو ها می کند!!!