آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, January 6, 2008
زنده ام. احتمالا سالم هم. ذهنم درگیره و علاقه ی چندانی به نوشتن ندارم. فیلم می بینم زیاد. حال ندارم بنویسم چی. کتابی که دارم می خونم "فرار" آلیس مونرو ست که امشب شروعش کرده ام. حالم خوبه.