آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, December 8, 2007
...
من از خانه ی جدید می بلاگم در حالی که دسترسی ام به اینترنت کمتر از نور چراغ موشی می باشد! در واقع به خاطر داشتن اینترنت پرسرعت در خانه ی مادری به شدت اعصابم نمی کشه که بیام بشینم پای این هندل و در نتیجه پست مست تعطیل!
زندگی متاهلی خوبه جز کار خونه اش. همه چی امن و امانه و فقط مهمان کم داریم. از دوستان محترمی که این جا رو می خونن دعوت می شود به خانه ی ما بیایین ( دوستان ، منظور دوستان قدیم می باشد و جدیدهای متاخر ) . از همه ی شما با چای و شکلات پذیرایی خواهد شد.
با تشکر و امتنان
هاذر با مسئولیت محدود

گذشته از این ها در روزهای آتی پست های مبسوطی نوشته خواهد شد.