آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, November 5, 2007
دل آرام است ، حتی در حبس...
دو سال و نیم حبس ... این حکمی است که برای دلارام بریده اند و ده ضربه شلاق.
من قانون جزا رو نمی دونم. نمی دونم توی این قانون برای چه دسته جرم هایی 2 سال و نیم حبس می برند. اما یادمه که برای یه موادفروش خرده پا هم همین حدود حبس بریده بودند.
به این می گن عدالت؟ با همون پسوند معروفش حتما ...