آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, November 4, 2007
طبیعت رو با هیچی عوض نمی کنم
این چند روز سفر بودیم و الان من مثل یه اسکیموی لباس پوشیده ! در حال نوشتن هستم.
رفتیم تالش که البته نه کاملا تالش ، اسالم بود اسمش گویا. در دهی مستقر شدیم کوهستانی و هوا و طبیعت بی نظیر بود. بنای تاریخی نبود. هرچی بود فقط طبیعت فوق العاده بود که هوش از سر می پروند و چای و سیگار چه می چسبید در اون فضا. آدم کم بود. گوشت تازه کباب شده خوردیم و خیلی خوب بود در اون سرما که تا مغز استخوان می رفت. مه ، شب رو وهم انگیز کرده بود و روز رو زیبا. شب آخر هم ستارگان مثل کویر می درخشیدند. هرجور که بود خیلی عالی بود. سفر به یاد موندنی بود.
عکس ها رو هم با موبایل گرفته ام. نورسنج دوربینم خراب شده. برای دیدن در سایز بزرگ ، روی عکس ها کلیک کنید.
آن هاپویی هم که در عکس می بینید یه سگ - گرگه. مال یه پیرمرد محلی بود که در جنگل از بخت خوب همراهمون شد.