آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, September 4, 2007
sleuth
من به شدت مایلم این فیلم رو ببینم. اگه کسی نسخه ی درست و حسابی اش رو داره، خبر بده. فیلم نسخه ی جدید فیلمی به همین نام است که قبلا نقشی که الان جود لا بازی می کنه رو مایکل کین بازی کرده. در این نسخه هم بازنویسی فیلم نامه با هارولد پینتر بوده. چه دیدنی شود.

لایحه حمایت از خانواده
در این پستم یه لینکایی داده ام که بد نیست بخوانید.