آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, September 4, 2007

بعضی آهنگا مثل همین over my shoulder چه قدر خوبن . در صداها چیزی هست . در بعضی صداها چیزی هست که یه حسی می ده . یه حسی . خوشحالم که این جا هست . این جا که بنویسم چه قدر این پست صنم رو دوست داشتم و چه قدر دوست داشتم لحظاتی به جای آدم هایی باشم و یکی از اون ها صنم است . دوست دارم در مغزشون برم و بفهمم چه طور حس می کنند جهان پیرامونشون رو ، چه طور خسته و درمونده می شن ، چه طور عاشق می شن و چه طور لبشون رو می ذارن به لبه ی لیوان چای شون . زیاد نیستن این آدم ها برام اما هستن . این آدم ها یه نقاط قدرتمندی دارن که دوست دارم لمسش کنم .

پی نوشت. این آلبوم جدید Mika رو گوش کنید حتما . اسمش هست .Life in cartoon motion