آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, September 24, 2007
این ماسک های زیبا ...
دیدید بعضی آدم ها رو که پشت اسامی پرطمطراق اعمالشون رو توجیه می کنن؟ دختری که پسرها رو آزار می ده و حتی تیغشون میزنه و اسم خودش رو می گذاره فمینیست یا مثلا شوهر یا دوست پسر کسی رو سعی می کنه با روش های مختلف به سمت خودش بکشه و اسم این کار رو می ذاره جذابیت و در مورد مردان هم همین طور. پسری که از عدم اعتماد به نفس قادر به حقظ رابطه اش نیست و به خودش می گه روشنفکری که نمی تونه روابط پیش پا افتاده رو تحمل کنه! از این آدم ها دوروبرمون زیادند. فقط کافیه به رفتارها و کنش های آدم ها بدون توجه به اسم ها نگاه کنید و بعد به اسمی که خودشون به آن ها می دن ، توجه کنید. تشخیصشون آسون خواهد شد.
.........................
این روزها سعی می کنم بیشتر به رفتارهام دقیق بشم و به اسم هایی که روشون می ذارم تا توجیهشون کنم. همه ی ما ماسک های به ظاهر زیبایی روی رفتارها و اعمالمون می ذاریم. به حقوق دیگری تجاوز می کنیم به اسم تیزی و زرنگی ، به احساسات دیگران توهین می کنیم و تحقیرشون می کنیم به اسم رک بودن ولی وقتی کسی درقبالمون همین کارها رو بکنه سعی می کنیم تا آخر دنیا هم که شده پدرش رو دربیاریم و این قدر ازش بد بگیم که خودمون باورمون بشه که چقدر خوب و پاک و نازنینیم.
واقعا چند نفرمون بدون این ماسک های خوش رنگ قابل معاشرت و قابل دوستی هستیم؟ چند نفرمون با این خود واقعی که داریم حاضریم رابطه داشته باشیم؟
........................
معلومه که دیگران رو قضاوت نکردن سخت و بعضی وقت ها غیرممکنه اما یه سوزن به خودمون بزنیم بعد ...