آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, September 17, 2007
بله خب ...
اول این که چه حالی بهتون دست می ده که چندین روز خودتون رو معطل کرده باشین و با چند نفر هم سرو کله زده باشین که کاری به برنامه ی دانلود شما نداشته باشن و بعد که فیلمه تموم می شه می فهمید که به جای فیلم یه فایل پر از اروره. خب این جدای این که حرص درآره ، سوزاننده هم هست!
دوم این که واقعیت اینه که بدونین اگه وبلاگ خصوصی دارید و کامپیوترتون هم عمومیه و راجع به فید و آراس اس و اینا هم یه ذره می دونید ، لطفا برید فید وبلاگ رو ببندید که اتفاقا کسی پیداش نکنه و اگه کرد و شما هم از اون دسته آدمایی هستین که ته دلتون بدتون هم نمی آد وبلاگه خونده بشه دیگه کاری نمی شه براتون کرد. گور پدرجد تون!
سوم هم این که اهالی وبلاگستان ، چرا با آی اس پی سپنتا کار نمی کنید؟ این سپنتای ناز من ، آخرین یا از آخرین آی اس پی هایی است که هرچیزی رو فیلتر می کنه. گوگل و بلاگفا رو هم دیشب فیلتر نکرده بود.
و چهارم این که شرکت محترم سپنتا هنوز پولی بابت این تبلیغ کردنام بهم نداده!