آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, August 21, 2007
یکی از خواننده ها خواسته که راجع به کلاس "هنر دردنیای کودکان" دکتر جزایری توضیح بدم. در واقع این یه کلاسیه که بیشتر به کار کسانی که مستقیم ( مربیان هنر کودکان و مسئولان مهدکودک ها و والدین ) و غیر مستقیم ( تصویرگران کتاب کودک و ...) با کودکان در ارتباطند ، می آد. تا الان که دو جلسه ی کلاس گذشته ، درباره ی هنرهای مختلف و تاثیر اجمالی شون بر روی بچه ها صحبت شده ولی رشته ی اصلی بحث درباره ی "روش تدریس هنر به کودکان" است. اگه می خواین زودتر یعنی تا یکشنبه برین و ثبت نام کنید چون برای تشکیل دوره ی بعدی باید حداقل سه ماهی توی نوبت باشید که کلاس به حد نصاب برسه.