آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, August 31, 2007
چگونه با دهان بسته باعث نشویم دیگران قهوه ای شوند؟
مامان ها، اگه احیانا یکی از شما این جا رو می خونه می خوام یه چیزی بهش بگم. ببینید اگه احساس می کنید دامادتون هزار تا ایراد داره (1) و دخترتون اون ایرادا رو نمی بینه(2) ، لطفا دهنتون رو ببیندید (3) و بذارید دخترتون تو توهم زندگی کنه چون با مسموم کردن ذهن او کاری جز این نمی کنید : زندگی اون ها رو به گه می کشید.
.
پی نوشت.
می تونید به جای اعداد این عبارات رو هم بذارید:
(1) یه عوضی به تمام معناست
(2) یه دختر احمق و کودنه
(3) خفه شید یا صدای نحستون رو ببرید
.
با تشکر