آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, August 7, 2007

راست. عروسی دو هیپی در دهه ی 70
وسط . ماه عسل صلح جان و یوکو در هتلی در آمستردام
چپ . روی جلد آلبوم " ازدواج " جان و یوکو. عکس آن ها را پس از بیرون آمدن از مراسم ازدواجشان نشان می دهد.
توضیح : روی عکس کلیک کنید تا بزرگشو ببینید.