آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, July 21, 2007
تولد تولد تولدت مبارک ...از همه ی دوستان عزیز که در عروسی ما قدم رنجه نموده ، پست هوا کرده ، کامنت گذاشته و ای میل هایشان سرازیر شد به سمت مان قد یه دنیا مچکریم.
بالاخص از اعلی حضرت حاج آقا ، بایرامعلی جان ، نازی خانوم ، خانوم حنا خانوم ، آقای سرزمین رویایی ، یغورت خانم آندلس نشین و حاجی واشنگتن و شانه به سر تشکر می کنیم که با پست های گرمشان به شادی ما افزایش دادند.
ما ، آذر و آقای ه (راننده ترن) برای تمام دوستان و بازماندگانشان آرزوی فراش و تجدید فراش داریم و امیدواریم همه با شادی و یک گیلاس شراب ناب شیراز ، یک روز دور هم جمع بشویم و به افتخار این اتفاق مبارک و میمون دمی به خمره بزنیم.
در ضمن به جز صرف شراب ، توجه شما را به خوردن بیف استراگانف اصل ، دستپخت جناب چنچنه و کیک مخصوص به پخت دخترمان و نیز عکسبرداری شدیدا دیجیتال خانوم آگراندیسمان که اتفاقا تولدش مصادف است با فردای عروسی مان و نیز مجلس لهو ولعبی کوچک دعوت می کنیم. به امید آن روز.
آذر و آقای ه ( روسای شرکت هاذر با مسئولیت نامحدود )
.
لازم به توضیح می باشد که ما دیروز زن و شوهر یا به عبارتی همسر شدیم.