آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, July 21, 2007
29 تیر 86

به به چه کنسرت دل انگیزی بود. مدت ها بود که یک کنسرت این طور احساساتم رو تحریک نکرده بود. موسیقی خوب جدا نعمت بزرگی است.
برخلاف بقیه ، من بودنش در تالار وحدت را دوست می داشتم و دوست نداشتم صدای جیرجیرک و خش خش باد و قدقد مرغ قاطی این تیپ موسیقی بشه. حالا البته من اجرای باز رو خیلی دوست دارم اما خب تالار وحدت یه چیز دیگه است.
از اون قطعاتی که بدون ساز و با هم آوازی اجرا کردن خیلی خیلی خوشم اومد خصوصا قطعه ی فصل نو.
همین بس که این کنسرت برای خودش کنسرت مهمی است!