آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, June 23, 2007
روز نوشت بی خاصیت
اول این که ما تا حالا مشرف نشده بودیم به این آشپز چپ دست و دیروز به وسیله این دو خواهر + + مهربان رفتیم اون جا. طبق معمول تصور من نقش بر آب شد و جایی معمولی دیدم. باغ فردوس هم که همه می گن اینه؟ یه ذره چمن؟ ای بابا ، ما فکر کردیم الان می ریم در یک فضای سبز صد هکتاری با درختان سر به فلک کشیده اما به جاش رفتیم لمیدیم روی چمن ها و این قدر خندیدیم که فک همه مون درد گرفت.
دوم هم این که به خدا این ابراهیم حقیقی طراح جلد مزخرفیه. نمی دونم چه اصراری هست که تمام کتاب های نشر مرکز رو ایشون طراحی کنه. نمونه اش هم همین کتاب خرابکاری عاشقانه ، امیلی تومب است که جدا بی سلیقگی رو در روی جلدش تمام کرده. نمی دونم در ایران چرا هرچی آدم معروفه به خودش اجازه می ده هر کاری بکنه و همه هم به به و چه چه می کنن.
سوم هم این که به نظر شما کجا بریم سفر که اعصابمون خوب تمدد کنه؟! یه جایی باشه که پنج شنبه و جمعه و شنبه بریم و برگردیم. در واقع سه روز و نیم. بی صبرانه متنتظر کامنت های احتمالی تان هستم.