آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, June 14, 2007
من رابرت می خوام

این عکس ها رو که می شناسید. سایمون و دوستای گچی اش. از صبح ویرم گرفته و دارم دنبال کارتون " رابرت " همون مردی که دوست نداشت بزرگ بشه و کرواتش می رفت تو سوپش ، می گردم. اما به این نتیجه رسیده ام که اسم این سریال اون چیزی نیست که ما می شناسیم و برای همینه که پیداش نمی کنم. اگه کسی آدرس سایت یا اسم این سریال رو به انگلیسی می دونه خیلی متشکر می شم کامنت بذاره. در مورد کارتون "سوزی" هم همین طور. اگر بتونم اسمشون رو پیدا کنم حتما دانلود خواهم کرد و می ذارم این جا که ببینید و روحتون کوچولو بشه. ( می تونین فرض کنید این یه نوع باج دادنه ! )
در حین جستجوهام هم رسیدم به سایمون و باغ گیاهان ( مریم گلی و جعفری و ...). این هم یه جای دیگه درباره ی سایمون.