آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, May 26, 2007
پنج جنبه ی نیمه مازوخیستی !
این پنج تا سوالم رو هم بنویسم که دعوت این دختر گل رو رد نکرده باشم :
1. پنج اثر هنری که همیشه دلت خواسته آتیششون بزنی
2. پنج تا آدمی که توی زندگیتون دلتون می خواد حال گیری اساسی ازشون بکنید
3. پنج تا وبلاگی که توی گوگل ریدرتون هستن و هر وقت می خونیدشون دندون غروچه می کنید و به نوادگانشون هم بد و بیراه می گید!
4. پنج نشونه که روی بدنتونه و اگه یه جوری مردید که صورتتون له شده بود یا سوخته بود ، خانواده اتون بتونن از رو اونا شناسایی اتون کنن.
5. پنج نوع شکنجه ای که دلتون می خواد برای افراد موارد 2 و 3 استفاده کنید تا دلتون خنک شه ( البته با فرض این که قانون مانون کشکه )
.
پی نوشت این که توی این هیروویری و بگیر بگیر و بکش بکش ، این جناب مارانای کبیر ، خوب حالیمون کرد که خدا به تخمشم نیست چه بلایی داره می آد سر بنده هاش و کم هم بنده ی بی خیال از همه جا بی خبر و بی درد نداره. ( خودم هیچ ربطی به این جماعتی که گفتم ندارم. گفته باشم ها !!! )
.
اون چند تایی که باید بگن :
ارمغان خانوم - آقا نیکان - مریم خانوم ماست زن اسپانیایی - خانوم فرنازو - آقای نیما مخالف - خانوم نسرین - آقا شب نوشت - خانوم سایه