آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, May 27, 2007
کامنت بذار ، آهای با توام
خب به سلامتی تونستم کامنت دونی رو راه بندازم. منتظر پیام هایی از این دست که : وای چقدر این جا قشنگ شده ، یا واااااااااااااای چه رنگ خوبی یا لینک داده شدن به بنده که خونه تکونی نموده ام ، هستم! امیدوارم کامنت هاتون رو سه سوته بذارید وگرنه می آم زنگ می زنم در می رم.