آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, May 26, 2007
عجب ...
درس اول : تا موقعیتی رو خودت تجربه نکردی ، برای دیگران حکم صادر نکن.
درس دوم : کوتاه اومدن از مواضع اعتقادی باعث درگیری با اندرون خودت می شه اما خب کسی واست تفنگ نمی کشه.
درس سوم : واقع بین باش !!!
درس چهارم : از هر واقعه خیلی هم که خوش شانس باشی دوتا یا نهایتا سه تا درس می گیری ، برای چهارمیش یا باید کتک بخوری یا دست کنی تو جیبت !
.
پی نوشت . دیشب رفتیم کنسرت آبرنگ. تنها نکته ی قابل نگارش این بود که بلیط های 7000 تومانی صندلی های آخر سالن بودند و 5000 تومانی ها جلوی سالن. جل الخالق!
دلم می خواد بی هیچ رویای پریشونی ، روی یه تخت نرم به جای مبل سفت ، یه شب بگیرم بخوابم ...