آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, May 27, 2007
بچه ها مچکریم
من از همه ی بچه های بامرام و معرفت که با کامنت هاشون خجالتم دادن تشکر می کنم. با عرض شرمندگی برای ساعت شنی هم باید بگم گلنسا اول شد.
حالا دلیل عوض کردن سر و شکل این جا هم این بود که خسته شده بودم از اون رنگ آب دهن سابق ، فکر کردم یه دستی به سر و گوش این جا بکشم و از اون جهت که در کل بنده آدم رنگ دوستی ام ترجیح دادم این جا رو رنگین کنم. ولی نمی دونین چه حالی داد وقتی هالواسکن رو وا کردم دیدم همه اومدن کامنت گذاشتن.
.
پ ن . گویا من اشتباه کردم. اولین قهرمان کامنت گذاری جناب لاغر هستند. خانوم گلنسا مدالتون رو پس بدین!!!