آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, May 1, 2007
داریم می ریم مسافرت ، مسافریم و مسافریم !!!


خب به سلامتی فردا با بر و بچ می ریم به سمت چهارمحال و بختیاری. البته درستش اینه که می ریم فارسان. طبق برنامه ی مدون گروه ، صبحانه رو در حوالی بروجن می خوریم بعد به روستای دزک می ریم و ناهار رو کنار تالاب چغاخور نوش جان می کنیم و بعد در چلگرد شب رو خواهیم گذروند. آبشار شیخ علی خان و روستای سر آقا سید رو زیارت کرده و ناهار رو در چشمه ی دیمه و دشت لاله های واژگون خواهیم خورد. فرداش هم تو تونل کوهرنگ جیغ خواهیم زد! و بعدش می ریم قلعه ی خدارحم خان و موزه ی چالشتر. ناهار در شهرکرد خواهیم بود و دیروقت جمعه می رسیم تهران.
خب بله سفر خوبی خواهد بود! امیدوارم قسمت همه بشه از این سفرها. این بار باید به دوربینم التماس کنم و جلوش زانو بزنم انگار بلکه چند تایی عکس سوغاتی بیارم.
دعا کنید خوش بگذره. و البته در شهرکرد بی حجاب ها رو نگیرن!!!
حالا از شوخی گذشته عکس اول دشت لاله هاست و عکس بعدی چغاخور. روی عکس ها کلیک کنید بزرگ می شه.