آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, April 3, 2007
My New Singer : Damien Rice
Damien Rise
b-sides


می تونید ترکهایی که گذاشتم رو دانلود کنید. امروز خواستم این موسیقی های زیبا رو با همه تقسیم کنم.
این هم آدرس سایت اختصاصی اش

پ ن. این جا جا داره از جناب یک پزشک هم تشکر کنم که برای اولین بار منو با این خواننده ی فوق العاده آشنا کرد.