آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, April 8, 2007
اگر چادر خوب است خودتان سر کنید
اگر در جامعه ای بی عفتی زیاد شود مرگ ناگهانی در آن افزایش می یابد یا چیزی شبیه این جمله. از این جملات سخیف روی دیوارهای شهر یزد زیاد به چشم می خوره. یا مثلا زنی که برای کسانی جز شوهرش خودش رو بیارایه نمی دونم چه و چه بلاهایی سرش می آد. همیشه این زنان هستند که انگشت اتهام جامعه ای با ذهن کثیف و آلوده ، آنها رو نشونه می گیره. در این شهر زیبای خاکی رنگ هیچ زنی رو ندیدم که چادر به سر نداشته باشه و از دیدن ما دختران شهری متعجب نشه. تقریبا تمام شهرستان ها هم همین جورند اما این شدت تبلیغات برای حجاب و مخصوصا چادر در آنها نیست.
در کتاب گل صحرا که امروز تمومش کردم ، واریس دختری سومالیایی که یکی از قربانیان ختنه (بریدن آلت جنسی) است می گه اگر فلان جای مردان رو ببریم و آنها با خون شدیدی که ازشون می ره و درد و رنجی که این کار داره کاملا آشنا بشن حتما از ختنه (مثله کردن آلت جنسی) کردن دختران دست خواهند برداشت. این در مورد حجابی به سفت و سختی چادر آن هم در گرمای شدید شهری مثل یزد و خیلی شهرهای دیگه هم صدق می کنه. خوشحال می شم روزی رو ببینم که به اون پیرمرد کریهی که سر کوچه امروز به من با حالت اشمئزاز گفت : خودت رو بپوشون ، خودت رو بپوشون ، چادری بدم که خودش رو خوب بپوشونه! و مزه ی خوشمزه اش رو در گرمای تابستان تهران به تمامی درک کنه.
زنان اصولا در سیستم هایی که ازدواج رو براشون اصل می دونه بیشتر آزار می بینن و قربانی می شن. در سیستم هایی که بکارت مسئله است و دختران به دو دسته ی با حیا و بی حیا تقسیم می شن.
همون طور که ختنه ی دختران در آفریقا به خصوص و بعضی کشورهای اسلامی کاملا حیوانی است و محصول تفکر مردانه ای است که معتقده زن صرفا موجودی است برای کردن و بچه آوردن ، حجاب هم در سطحی پایین تر و خفیف تر شبیه همونه.

پ ن. از اول اردیبهشت ماه طرح مبارزه با زنان بدحجاب شروع می شه + بازتاب