آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, April 12, 2007
سفرنامه ی تصویری یزد
همون جمله ی روانی کننده اون هم روی این بنای زیبا
عکاس این آقاهه


عمرا این یکی رو یادم بیاد کجاست. شرمنده


به نظرم یا این جا قلعه ی میبده یا خرانق. حافظه ام یاری نمی کنه


مسجد جامع یزد - با شکوه تر ازین دیگه نشد عکس بگیرم


آتشکده ی زرتشتیان - آتش مقدس از بالای شانه ی مستر ه نارنجی!


پ ن. عکس ها نسبتا با ناز و قمزه (غمزه؟) دراومدن. همین جا جا داره از آقای ه خیلی خیلی مهربون تشکر کنم که سه حلقه فیلم رو برام اسکن کرد و در بی اینترتی میلشون هم کرد. مستر ه ، گفته بودم که قهرمانی ، نه؟