آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, April 29, 2007


دیروز رفتم و بالاخره با اقتدا به توکای مقدس ، که دیدم چه طوری از خودنویس برای طراحی هاش جواب می گیره ، یه خودنویس ارزون خریدم بلکه بتونم شاهکار خلق کنم و خودم قربون صدقه ی خودم برم! اما خب فعلا که آبی ازش گرم نشده.
بعد کتاب جامعه شناسی خودمانی رو به اقتدا به جناب کیوان خریدم و اسم فصل ها رو که در بیدگل نگاه کردم هیچ شکی به خریدنش نکردم خصوصا با اونی خیلی حال کردم که بود : خودبزرگ بینی ما!!! که البته با نگاه های بسیار تند و عصبانی دختر مشتری ی هم بدرقه شدم.
بعدش هم به خرید کتاب ذن عکاسی مفتخر شدم به پیشنهاد عکاسان و سایت های عکاسی و هدیه اش دادم به آقای ه که گویا چندان توجهی به ذن و این ماجراها نداره و پیش خودم فکر کردم پس براش ذن و تعمیر موتورسیکلت رو هم بخرم ، بعد خرید یه موتورسیکلت البته !
همین دیگه. فقط امیدوارم بتونم هم چون پیشوای بزرگوار آقامون رالف استدمن - طراح طرح بالا - که یکی از سازندگان انیمیشن های "دیوار"* هم هست ، به چنین خطوط قوی نایل بشم.

the wall*

و در خاتمه شما رو به شنیدن ترانه ای دعوت می کنم:
بع بع بع بع بع بع بع بع بع