آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, April 23, 2007
ما " در پاچه شدگان" یم ، مداوم!!!
در زمان نوجوانی من در تلویزیون فخیمه ی وطنی مون فیلمی می دادند که مایکل کین و سر لارنس اولیویه در اون بازی می کردند و اگر اشتباه نکنم به اسم دلقک نمایشش می دادند. یادتون باشه درباره ی دو مردی بود که با هم تا سر حد مرگ بازی می کردند.
اسم این فیلم در حقیقت "کارآگاه" است. و ساخته ی سال 1972. جالب این ها نیست. نکته این جاست که موضوع این فیلم واقعا اون چیزی نبوده که همه ی ما تصور می کنیم. همیشه تا حال ، برای من قصه ی این فیلم بسیار جالب و در عین حال گنگ بود. دلیل واقعی بازی این دو نفر چی بود؟ هیچ وقت در فیلمی که در تلویزیون میهنی دیدم به این سئوال پاسخی داده نشد. اما...
داستان فیلم این بوده :
A man who loves games and theater invites his wife's lover to meet him, setting up a battle of wits with potentially deadly results.

جالبه. داستان این فیلم برپایه ی خیانت همسر اولیویه بوده و مایکل کین نقش فاسق رو داشته!!! اما در نسخه ی تلویزیونی ما هیچ اثری از این خانم محترم که معشوقی به باحالی مایکل کین داشته و حتما هم زیبا بوده ، نیست. به این می گن توهین یا هرمنوتیک؟!
در واقع اون همه تیکه و اعصاب خردی های اولیویه ی بیچاره از سر این بوده که بهش خیانت شده بوده و چه قدر الان عذاب وجدان گرفته ام که همیشه از شخصیتش در فیلم بدم می اومده. شاید که او شخصیت محق فیلم بوده نه کین ، درست عکس اون چه که به خورد ما دادند. حالا نکته این جاست که چقدر در پاچه امون کردند و ما نفهمیدیم؟ فیلم رو که وللش ...

پ ن . لینک فیلم مزبور