آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, April 13, 2007
توی سینه اش جان جان جان
توی سینه اش جان جان جان
یه جنگل ستاره داره جان جان
یه جنگل ستاره داره
...زمستون - دانلود کنید
ممنون از ندا که در وبلاگش این آهنگ رو پیدا کردم