آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, March 4, 2007
خبرها با تاخیر...
بیانیه خانواده ها و کلای بازداشت شدگان و فعالان جنبش زن
بازداشت شده گان به بند دویست و نه زندان اوین منتقل شدند
خانواده ها و عده ای از فعالان جنبش زنان وارد اداره مفاسد اجتماعی وزرا شدند

این کار خانواده های بازداشت شدگان بسیار خوبه چون دستگاه قضایی تحت فشار قرار می گیره و ممکنه در آزادی اون ها تاثیر داشته باشه. از نظر من تا 8 مارس آدم هایی که به نظرشون مهم تر از بقیه هستن رو آزاد نمی کنن تا تجمع اون روز رو تحت تاثیر قرار بدن. البته امبدوارم نظرم غلط باشه و همشون فردا صبح خونه هاشون باشن.