آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, March 5, 2007
شما تنها نیستید... آزادی همین دور و بر است
آنها می خواهند دهانمان را بدوزند که نگوییم. آنها سایت هایمان ، وبلاگ هایمان را مسدود می کنند چون می ترسند. آنها از قدرت کلمات می ترسند. آنها می خواهند خفه مان کنند اما این لیست ها نشانشان بدهد ، آن امضاها بفهماندشان که خفه شدنی در کار نیست. آنها می توانند دوستان ما ، خواهران ما را ببرند به بندهای اوین وناکجا آباد و انگ ضد انقلابی بزنند و خودشان صدها تجمع راه بیندازند و کک هیچ کس نگزد. در کی هانشان بنویسند که همه ی ملت ایران مخل امنیت اند. آنها همه کاری که از دستشان برمی آید همین است که بترسند و دست پاچه ، بگیرند و ببرند. اما 33 نفر را گرفتید. 33 نفر را در زندان کردید ، با میلیون ها چشم ناراضی چه می کنید؟ با قلب های آکنده از نفرت چه می کنید؟
روزی می آید که ما هم پرنده هایمان را پرواز خواهیم داد.
روزی خواهد آمد که همه با هم لبخند بزنیم به روی آزادی ، این کلمه ی دور ، این کلمه ی خسته...

پ ن . به گفته ی یک مقام آگاه دادستانی تهران 7-8!!! زن به دلیل اخلال در امنیت با استناد به ماده ی 610 قانون مجازات اسلامی بازداشت شده اند.
در ماده 610 قانون مجازات اسلا‌مي برخلا‌ف آ‌نچه كه روز گذشته اتفاق افتاده و مقامات امنيتي دادستاني به آن استناد كرده‌اند، آمده است: <هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب به آ‌نان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
ادامه در اعتماد ملی