آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, March 8, 2007
هشتم مارس مبارک حتی اگر در زندان باشید...
خانم گوارايی و مرضيه مرتاضی را به شدت زده اند با باتوم و لگد - زن نوشت
تجمع با کمی خشونت و با حضور تعداد زیادی نیروی پلیس و لباس شخصی تمام شد - نسرین
مگر مجلس خانه ملت نیست؟ مگر ملت حق ندارد هر زمان شکوه ای داشت و خواسته ای آنجا جمع شود و صدا و خواسته خود را به گوش نمایندگان ملت برساند؟ - فرناز

امروز خیلی ها رو کتک زدند و معلوم نیست چند نفر رو گرفته اند. این ترس از کجاست؟ به چه دلیل از کسانی که به قول خودشون نماینده ی زنان ایران نیستند این قدر وحشت دارند؟ پس هستند. پس این زنان به جایی رسیده اند که نماینده ی تمام زنان ایرانی باشند. امیدوارم یک روز هیئت حاکمه متوجه بشن که اگه خشونت رو کنار بذارند و اجازه بدن تجمع های آرام درست برگزار بشه ، هیچ اتفاقی نمی افته. هیچ کس قرار نیست بره عملیات تروریستی کنه که !!! سیاست "بگیر و ببند" نه تنها جلوی معترضین رو نمی گیره بلکه اون ها رو جری تر می کنه و مصمم تر برای رسیدن به هدفشون . آقایون شما که این رو نمی خواهید؟