آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, March 8, 2007
بدون شرح. وقتی مشاور استاندار این قدر ... است
مشاور استاندار تهراندر امور زنان :

زنان دستگيرشده تا در روز ديگر آزاد مي شوند

ايسنا؛ مشاور استاندار تهران در امور بانوان در نشست خبري استانداري تهران در مورد روز جهاني زن (8 مارس) از آزادي زنان دستگير شده در تجمع روز يکشنبه، 13 اسفندماه مقابل دادگاه انقلاب تهران، طي يکي، دو روز آينده خبر داد. به گزارش ايسنا «فرحناز قندفروش» مشاور استاندار تهران در امور بانوان، با اشاره به تجمع برخي زنان در روزهاي گذشته در جهت طرح خواسته هاي خود و دستگيري تعدادي از آنها گفت؛ «متاسفانه اين زنان براي تحصن خود درخواست مجوز نداشتند و قطعاً با گرفتن تعهد، ظرف يک تا دو روز آينده آزاد خواهند شد، اما آنچه مسلم است، اين تعداد زن قطعاً نماينده زنان ايراني نيستند و بنابراين اگر حرفي براي گفتن و الگويي براي ارائه دارند، مي توان به گفت وگو با آنها نشست.» او با بيان اينکه با واقعيت ها و چالش هاي زنان در کشور به خوبي آشنا هستيم، افزود؛ «اجازه نمي دهيم افرادي با علامت گرفتن از کشورهاي ديگر بيايند و با مطرح کردن مباحث زنان آن را وسيله يي براي پيشبرد اهداف خود بدانند چرا که زنان کشور به دنبال اين سر و صداها نبوده و اراده يي براي بهبود وضعيت زنان در کشور وجود دارد.» مشاور استاندار تهران در امور بانوان با اشاره به موضوع جمع آوري يک ميليون امضا از زنان براي استيفاي حقوق خود، گفت؛ «به نظر مي رسد تاکنون 30 هزار امضا با توجيهات غلطي که به زنان داده مي شد، جمع آوري شده است در حالي که زنان ايراني درصدد هستند با دنبال کردن مسير منطقي به حقوق خود برسند.»

او با اعلام اينکه بحث بودجه زنان در سال آينده وضعيت بهتري خواهد داشت، گفت؛ «از مسوولان و نمايندگان مجلس خواستاريم که تمام موارد بودجه زنان به صراحت مطرح شود تا با غفلت در اين زمينه روبه رو نشويم و اين بودجه در ماه هاي آخر ابلاغ نشود.»

او به پيشينه تاريخي اين روز و تجمع تعدادي از زنان به علت اخراج از کارخانه يي در نيويورک اشاره کرد و گفت؛ «در سال 1910 اين روز به نام روز جهاني زن اعلام شد و با رويکرد پيگيري مطالبات حقوقي زنان، مورد پذيرش ساير کشورها نيز قرار گرفت.»

او با بيان اينکه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز روز ميلاد حضرت فاطمه (س) به عنوان روز زن در ايران گرامي داشته شد، گفت؛ «مقايسه تفاوت خاستگاه روز ميلاد پربرکت حضرت زهرا(س) و روز جهاني زن (8 مارس) را به مخاطبان زن واگذار مي کنيم زيرا مناسبت اول، ارزش و جايگاه رفيعي براي زن قائل است و حضرت زهرا(س) را الگوي مناسبي براي زنان مي دانيم و در مقابل، خواست ها در مناسبت دوم (8 مارس) بسيار سطحي است.» «قندفروش» با بيان اينکه مطرح کنندگان چنين روزي در نظام، بيشتر قائل به تفکرات فمينيستي بوده و از اين رو با مقاومت هايي روبه رو شدند، افزود؛ «با توجه به احترامي که براي تمام زنان قائليم پيشنهاد داده شده تا در صورت تصويب شوراي فرهنگ عمومي، از سال آينده روز جهاني زن در ايران به نام گفت وگوي زن ايراني با زنان خارجي، براي بررسي وضعيت زنان در جهان نامگذاري شود.»

به اعتقاد او «نامگذاري 8 مارس، از سوي امريکا بوده و اين کشور خود را مدافع حقوق بشر مي داند. پس چگونه است که وضعيت بهداشت، سلامت، تغذيه، آب سالم و... زنان و کودکان تحت سلطه اين کشور، از جمله افغانستان و عراق چنين ناهنجار است.»

مشاور استاندار تهران در امور بانوان با بيان اينکه معتقد به تعامل جهاني با زنان هستيم، ادامه داد؛ «متاسفانه در چنين روزي عده يي به دنبال فتنه و آشوب بوده و درصددند که نگاه رسانه هاي خارجي را متوجه کشور کنند، اما بهره چنين واقعه يي را عده يي که ناقض حقوق زنان هستند مي برند. بنابراين با تصويب نام گذاري جديد اين روز، از سال آينده فضاي مناسبي براي قوت بخشيدن به اين نوع تعاملات ايجاد خواهيم کرد.» او با بيان اينکه اسلام بالاترين جايگاه را به زن داده است و متاسفانه عدم استيفاي اين جايگاه به طور کامل، به دليل کوتاهي هاي ناخواسته بوده است، گفت؛ «به علت اين کوتاهي ها نتوانستيم تمام حقوقي که اسلام براي زن قائل است را احيا و براي زنان استيفا کنيم.» به گفته «قندفروش» اگر مخالفتي با روز 8 مارس مي شود، بيشتر مخالفت با افرادي است که اين روز را ملعبه قرار داده تا جايگاه زن ايراني را نازل نشان داده و پيشرفت هاي صورت گرفته در اين زمينه را ناديده بگيرند.

او با اشاره به رشد وضعيت زنان ايراني معتقد است؛ «بحث روز جهاني زن از زمان اصلاحات آغاز شد و در اين دوران جز شعارهاي زيادي که در حوزه زنان داده شد، در حوزه عمل اتفاق خاصي رخ نداد، اما طبق رويکرد جديد دولت نهم، زنان مخاطبان اصلي هستند و در حوزه عمل نيز اقداماتي رخ داده، به گونه يي که 350 تعاوني زنان تشکيل شده و در مقايسه با دوره قبل آمار بالايي است.» به گزارش ايسنا مشاور استاندار تهران بحث طلاق را تهديدکننده بنيان خانواده دانست و افزود؛ «همچنين به رغم شعارهايي که براي آزادي زنان در دوره قبل داده مي شد، ورود عملي به عرصه مد و لباس نداشتيم و زنان در سردرگمي قرار مي گرفتند و تنها با مباحث نظري روبه رو بودند.» او با بيان اينکه زنان ايراني حرف هاي زيادي براي گفتن در عرصه بين الملل دارند، گفت؛ «زنان کتک خورده در اروپا، وجود و افزايش خانواده ها تک والدي، تبليغات جهاني به سمت لزبين ها و وجود تصاويري در اين زمينه و... براي ما محلي از اعراب دارد، چرا که معتقديم بايد با صراحت در اين زمينه صحبت کرد و 8 مارس را محملي براي اين قبيل صحبت ها مي دانيم.»

منبع روزنامه ی اعتماد