آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, March 5, 2007
ماهایی که پیش آنها نیستیم...
از صبح که وبلاگ فهیمه رو دیدم تا ساعت چهار که رفتم کلاس ، هی سایت خوندم و لینک دادم. حالا هم از وقتی اومدم خونه. اما می دونم که این همه نوشتن این قدر کوچیکه که حد نداره... ماهایی که نرفتیم فقط یه دلیل داشتیم. بیایم رو راست باشیم...
به قول مرد کلنگ دار اون ها تاریخ سازان هستن ، ما فقط نشسته ایم و نگاه می کنیم و حسرت می خوریم...