آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, March 12, 2007
غزلک

به نظرم خیلی حیفه که کسی نوشته های خوبش رو بنویسه تو بلاگ یاهو 360 درجه. برای مثال این دخترک که من نوشته هاشو بدون استثنا می خونم. نه از این جهت که دوستی با هم داریم یا نه از این جهت که فرنگه و نه اصلا از این جهت که دختر هوشنگ عزیزه. فقط از این جهت که خیلی نوشته هاشو دوست دارم. نوشته هاش به نظرم مال خود خودشه. وقت خوندنشون می تونی یه دختر باهوش و حساس ایرانی رو که شیطونه و گاهی هم بدجوری به سرش می زنه رو بشناسی. اون یه وبلاگ نویس تمام عیاره ، با این که کاری به هیاهوی وبلاگستان ما نداره.
هر چی بهش می گم خوب می نویسه و حقشه که بیاد توی فضایی بنویسه که بیشتر خونده بشه به خرجش نمی ره. شایدم خوب می کنه. شایدم اون صفحه ی 360 یاهو که توش می نویسه خیلی کم خطرتر از این تیپ وبلاگ نویسی جدی است که ماها می کنیم. اون داره حرفای کوچیک و شنیدنیشو می نویسه و هیچ هم فکر نمی کنه نوشته هاش قراره دنیا رو عوض کنن. به نظرم اون بی این که خودش بدونه یه نویسنده ی خیلی خیلی خوبه.