آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, March 9, 2007
بمب گوگلی برای یک فیلم ضد ایرانی
خب اول این که این چند تا مطلب رو بخونید و اگر در سایت های سینمایی عضوید برید و به این فیلمه ریت کم بدید. من که وظیفه ی تاریخی ام رو در این جا انجام دادم یه کامنت دست و پا شکسته ای هم گذاشتم. خدا خودش قبول کنه!!! اینم بمب گوگلی من که می تونید توضیحشو در مطلب یک پزشک بخونید :
The movie 300
اونایی که در این باره نوشته ان:
لگو ماهی
عصیان
یک پزشک