آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, March 7, 2007
نويسنده: گروه خبر زنستان

بنا بر آخرین اخبار با خانواده های پنج تن از بازداشت شدگان تجمع مسالمت آمیز مقابل دادگاه انقلاب تماس گرفته اند تا فردا کفیلی را به دادگاه معرفی کنند تا این افراد آزاد شوند.

اسامی این بازداشت شدگان به این شرح است: ناهید کشاورز، ناهید جعفری، آسیه امینی، سمیه فرید و زینب پیغمبرزاده

اخبار تکمیلی ارسال می گردد.