آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, March 2, 2007
اول. مبارکه خانوم عزیز خونه تکونی که چه عرض کنم ، تعویض دکوراسیون.

دوم. منم می خوام لوا خانوم. می دونی که چی رو می گم.

سوم. من سوم خرداد سال جاری امتحان زبان دارم. برنامه ی ساختن یه ویدیو رو در دستور کار دارم. باید برم سابقه کارهامو جمع کنم. مدرکمو از آموزش دانشگاه بگیرم. برم بدم مدارکو ترجمه. این همه کار دارم بعد عین یه خر_گوش دراز ساعت 3 صبح چت می کنم و تا 12 ظهر می خوابم. خدا خودش منو ادب کنه.