آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, March 3, 2007

ما چشم به آينده دوخته‌ایم

بيانيه‌ی جمعی از فعالان جنبش زنان درباره‎ی فشارهای غيرقانونی به فعالان جنبش زنان در آستانه‎ی 8 مارس، روز جهانی زن.

روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که کشور ما در شرايطی بس بحرانی قرار دارد. سياست‌های داخلی مبتنی بر سرکوب و ارعاب و ناکارآيی سیاست خارجی و پافشاری بر توليد انرژی هسته‌ای درحالی‌که اعتماد و اطمينان جهانی را از دست داده‌ايم، به عنوان مسأله‌ای تنش‌زا و تداوم سياست‌های جنگ‌طلبانه‌ی آمريکا و متحدانش در سراسر جهان به بهانه‌ی صدور دموکراسی و حقوق بشر از راه تحريم و حمله‌ی نظامی، ما را در چالشی مداوم و روزافزون قرار داده است. از يک سو در فقدان يک ساختار دموکراتيک شاهد اجرای تصميم‌هايی برای سرنوشت‌مان هستيم که بدون حضور ما يا نمايندگان واقعی ما اتخاذ می‌شود و از سوی ديگر، فشار جامعه‌ی جهانی را بر گرده‌ی خود احساس می‌کنيم که حلقه‌ی محاصره خود را با تهديد و تحريم و کابوس جنگ هر روز تنگ‌تر می‌کند.

ادامه +