آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, February 24, 2007
درگذشت پدر کلاغ ها
علیرضا اسپهبد در سن 55 سالگی به علت سکته ی قلبی درگذشت.
پیكر او ساعت ۹ صبح دوشنبه هفتم اسفند از مقابل بیمارستان ایران‌مهر تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا به خاك سپرده خواهد شد. ( لینک مطلب را از رادیو زمانه در گوشه ی صفحه می توانید ببینید )

بعضی آدم ها را حتی اگر ندیده باشی ، نبودنشان قلبت را فشرده می کند. همین چند وقت پیش بود که او به نمایش بدون مجوز آثارش عتراض کرد. خاک بگیرد مملکتی را که هنرمندانش از فرط حرص خوردن ، در پی یک لقمه نان ، در میانه ی راه خلق شان جان بدهند. خاک بگیردت...